Vanliga mögelsorter på vinden

Mögel är att ett samlingsnamn som används för att beskriva de olika svamparna som kan livnära sig på organiska material. Vissa mögelsorter är giftiga och därmed farliga för oss människor medans andra inte alls är särskilt skadliga.

Mögel på vinden beror oftast på att ventilationen i boendeytan är felaktig. Det gör att fukt trycks upp genom vindbjälklaget och kondenserar på vinden.

Nedan berättar vi mer om de vanligaste mögelarterna som kan angripa vindar. De sorterna är svartmögel, vitmögel och blånadssvamp.

Svartmögel på vinden

Det är bra att komma ihåg att svartmögel inte är en mögelsort utan det är ett samlingsnamn för flera mögelsorter. Dessa mögelsorter har en svart eller mörkare färg. Vanliga svarmögelsorter är Cladosporium, Alternaria, Fysarium, Aspergillus och Penicillium. Svartmögel kan framkalla olika farliga symptom hos oss människor så som astma, allergier och infektioner under huden.

Svartmögel på vinden är ett vanligt problem som många husägare kämpar med. För att undvika mögelangrepp är det bra att installera en vindsavfuktare som kan hålla en bra fukthalt. Läs mer om svartmögel på vind hos Acetec.

Vitmögel på vinden

Vitmögel är ett samlingsnamn för olika mögelsorter som är vita. Vitmögel är oftast den första mögelsorten som drabbar ett hus och den är vanligt förekommande i svenska krypgrunder och på vindar. Vitmögel brukar inte vara giftigt men det finns alltid undantagsfall.

Eftersom vitmögel brukar vara den första sorten man hittar i sitt hus, är det viktigt att vidta åtgärder innan huset drabbas av andra mögelarter.

Blånadssvamp på vinden

Blånadssvamp är ett smalingsnamn för svamparter som ger olika grad missfärgning genom att tillverka melanin. Svampen kan färga sin angrepsyta svart, grönt, grått eller blått.

Blånadssvamp håller sig alltid ytligt men genom sin uppfuktning av angreppsytan kan den öppna dörrarna för hussvamp eller rötsvamp. Om du misstänker att din vind har drabbats av hussvamp är det viktigt att anlita professionell hjälp med mögelsanering. Läs mer om hussvamp här.