Attefallshus – vad gäller?

Funderar du på att uppföra ett litet fristående hus i närheten av din bostad, ett så kallat attefallshus? Vad som gäller när det kommer till lagar, bygglov och så vidare kan vara svårt att hålla koll på. Vi svarar på vanliga frågor om att bygga attefallshus och ger tips om hur du får dina drömmars attefallshus utan att behöva lyfta ett finger.

Köp ett nyckelfärdigt attefallshus

En populär och enkel genväg för att slippa tänka på själva byggandet av ditt attefallshus är att låta någon annan bygga det. Du kan hos flera aktörer köpa färdiga attefallshus, redo att placeras på din tomt. Om du är osäker på bygglagar och vill vara säker på att slutprodukten blir bra, är detta att rekommendera. Du hittar exempelvis nyckelfärdiga attefallshus hos Sommarnöjen, som erbjuder flera olika arkitekturstilar och interiörer för sina attefallshus och andra husmodeller. Här hittar du även fjällstugor och fritidshus, som inte har samma storleksbegränsningar som attefallshus.

Bygga attefallshus – vad gäller?

Attefallshus kräver inget bygglov, men för att huset ska klassas som ett attefallshus finns flera begränsningar vad gäller storlek, användning och placering. Även om inget bygglov krävs behöver du dessutom göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun och få ett startbesked innan du får börja bygget. Vi går igenom fyra punkter du behöver känna till innan du skickar in din bygganmälan. Läs mer om regler kring att bygga attefallshus hos Boverket.

1

Hur stort får attefallshus vara?

När attefallshus introducerades fick de vara max 25 m2 stora. Sedan mars 2020 får de ha en byggnadsarea på 30 m2 om de används som bostadshus, och sedan augusti 2020 får alla attefallshus vara 30 m2. Byggnadsarean är total, och du får alltså bygga flera attefallshus på tomten så länge den totala arean understiger 30 m2. Från mark till taknock får det vara högst 4 meter.

2

Bygga attefallshus – hur nära huvudbyggnad?

För att få bygga ett attefallshus krävs ett bostadshus på tomten. Attefallshuset måste vara fristående men i ”omedelbar närhet” till bostadshuset. Vad detta innebär exakt avgörs från fall till fall, men klart är att attefallshuset ska placeras inom tomtens gränser. Om det placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från berörda grannar.

3

Användning och utrustning

Attefallshus får användas både som komplementbyggnad, alltså som garage, förråd eller liknande – och som komplementbostadshus. Det sistnämnda kräver dock att attefallshuset är utrustat med vad som krävs för en bostad, det vill säga utrymme för matlagning, förvaringsmöjligheter och faciliteter för personlig hygien.

4

Om du bryter mot lagen

Om du bygger utan att få ett startbesked, eller strider mot byggreglerna i uppförandet av attefallshuset kan du dels åläggas en byggsanktionsavgift, dels tvingas riva huset. Du kan slippa åtbörder om du lämnar in en anmälan i efterhand. Ett nekat startbesked kan även överklagas om du tror dig ha rätten på din sida.

Två frågor om attefallshus

Även om du nu har koll på vad som gäller för att få bygga ditt eget attefallshus kanske du har fler frågor? Vi svarar på de två vanligaste!

Varför heter det attefallshus?

Precis som andra mindre hustyper av liknande art, som Bolundare, Friggebod och Hulthstuga, är Attefallsstuga döpt efter en politiker som var drivande i den utredning som ledde fram till de nya byggreglerna. I detta fall är det dåvarande bostadsminister Stefan Attefall som fått ge namn åt den större varianten av friggebodar, som dessutom kan användas som bostad.

Vad kostar attefallshus?

Vad den totala kostnaden blir för ett attefallshus beror på många faktorer, så det är svårt att ge ett genomsnittligt pris. Stig Karlin på Attefallsspecialisten säger i Expressen att man för ett attefallshus som ska användas som bostad bör räkna med minst 700 000 kr om man räknar in kringkostnader som markarbete, ansökningar och så vidare. Ett färdigt arkitektritat attefallshus från en aktör som Sommarnöjen kan du få för kring 670 000 kr och uppåt.