Ventilationsaggregat

Ett ventilationsaggregat fungerar som lungorna i ett hus eller anläggning, där dess syfte är att öka ventilationen och frisk luft. Vissa ventilationsaggregat kommer även med värmeåtervinning, något som du hittar på acetec.se bland deras sortiment av ventilationsaggregat.

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Om du har ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning så innebär det att ditt ventilationsaggregat har förmågan att bidra med effektiv värmeåtervinning tack vare dess värmeväxlare. Detta innebär i sin tur att drift- och elkostnaderna blir lägre då man genom dessa typer av ventilationsaggregat kan återvinna 85% av värmen i den luft man redan förbrukat.

Hur fungerar ett ventilationsaggregat?

Ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning fångar upp passerande luft i rummet och värmer sedan upp denna luft som sedan förs samman med sval luft utifrån. Den svala luften värms upp av den varma luften, vilket i sin tur innebär att energin har återvunnits. En metod som besparar er både energikostnader och som bidrar till ett perfekt och behagligt inomhusklimat.

Kompaktaggregat

Är du ute efter fler möjligheter att förbättra inomhusklimatet? Då finns möjligheten att köpa hem ett luftbehandlingsaggregat i form av ett kompaktaggregat från Acetec. Ett kompaktaggregat placeras allra bäst i rum eller lokaler där människorna i rummet är i fokus. Exempelvis i möteslokaler eller affärer. Ett kompaktaggregat skapar sedan det bästa inomhusklimatet och den bästa luftkvaliteten som går att nå – Perfekt för att skapa en så bra miljö som möjligt.

Ventilationsaggregat – Pris

Kostnaden av ventilationsaggregat varierar kraftigt beroende på vad för modell du är ute efter och hur kraftfullt aggregat du behöver. Bra ventilationsaggregat med värmeåtervinning går att hitta för ca 5000 kronor. Söker du det bästa så hamnar prislappen på ca 25 000 – 45 000 kronor. Är det större lokaler eller anläggningar som är i behov av ventilationsaggregat? Då kan prislappen hamna på 150 000 – 200 000 kronor och uppåt.