Fukt- och mögel

Många typer av hus drabbas dessvärre av mögel- och fuktskador. Här kan du läsa om viktig information kring fukt- och mögelskador, som kan vara bra för alla husägare att vara medvetna om.

Fuktkurs ger kunskaper om fukt och mögel

Fukt och mögel kan vara skadligt, inte bara för den plats där det har etablerat sig, men också för de människor och djur som vistas i miljön. För att arbeta med innemiljö krävs goda kunskaper om fukt och mögel, om hur det etablerar sig, samt om hur det kan bekämpas. Dessa kunskaper går att anskaffa via en mögel- och fuktkurs. Newton utbildar personer inom fastighetsbranschen och erbjuder en mögel- och fuktkurs som ger både kunskaper och verktyg för att både förebygga uppkomsten av fukt och mögel, men också kring hanteringen av de skador som det kan orsaka.

Fuktkurs innehåll

Under en fuktkurs får du bland annat lära dig om följande:

  • Sjuka hus och dess problem
  • Mögels påverkan på människors hälsa
  • Fuktkällor, fuktvandring och fuktmätning
  • Hur myggnadsmaterial påverkas av fukt och mögel
  • Problematik kring flytspackel
  • Potentiella problem som kan uppstå i våtrum
  • Förebyggande åtgärder för grund, källare och tak
  • Skadeutredning och saneringsmetdor

Kort om fukt och mögel

Bakterier och rötsvampar trivs i fukt, och mögel bildas där det saknas god ventilation samt fukttransportering. Vid långvarig fukt etablerar sig mögel som lever av de organiska material som det får fäste i. Det kan orsaka stora skador om det inte tas om hand i ett så tidigt stadium som möjligt.

Fukt finns överallt, men det är när den orsakar mögel som det kan bli farligt för både människa och fastighet. Fukt och mögel kan ibland vara det som ligger bakom långvarig sjukdom eller besvär med till exempel astma, huvudvärk och torr hud. Vikten av kunskaper om fukt och mögel, anskaffade genom fuktkurs eller ej, är alltså vitala för både människors och fastigheters hälsa.

FAQ Fukt- och mögelskador

Här svarar vi på vanliga frågor om fukt- och mögelskador, förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att få bukt på dina problem!

Mögel är ett samlingsnamn för mikrobiologiska svampar, som finns i olika former. Det finns både giftig och ogiftig mögelsvamp. Den typen av mögel som finns i mögelost är helt ofarlig, medan den typ av svamp som bildas på råvaror är farlig, liksom den typ av mögel som bildas när det är fuktigt i ett rum. Och det är den sistnämnda som vi kommer att prata mer om här. Kunskapen kring hur farligt mögel faktiskt är för vår hälsa, är fortfarande begränsad, men vi vet så pass mycket att mögel som medverkar till dålig lukt inte är acceptabel och rentav farlig för din hälsa. Läs mer om de olika mögelarterna här.

Det är vanligt att fukt- och mögelskador ger en obehaglig lukt i huset, lukten kan påminna om hur det luktar i en jordkällare. Lukten sätter sig både i kläder och i huset. Ofta kan man också se när huset är mögelskadat, till exempelvis genom svarta prickar på väggarna. Det är väldigt vanligt att det är besökare i huset som påpekar att det luktar illa, eftersom det är vanligt att man blir ”blind” i sitt eget hus och inte ägnar någon speciell tanke åt att det luktar illa. Dock är det inte alla mögelsorter som luktar, och det kan därför vara svårt att veta att huset är sjukt.

Det är vanligt att man tror att mögel uppstår på grund av byggfusk, men det behöver inte vara så. Mögel kan uppstå av många anledningar och man kan drabbas av flera olika typer av problem. Det är till exempel vanligt att mögel uppstår på grund av dålig eller igensatt dränering, som bidrar till att vatten blir stående mot husgrunden och orsakar stora skador på grunden. Det är först när skadorna blivit mycket omfattande som man kan upptäcka problemet. Andra orsaker kan vara läckande vattenledningar eller avlopp, felaktig isolering i tak och väggar med mera. Läs mer om olika hustyper och deras svaga punkter för fukt och mögel.

Om du misstänker att du har mögel i ditt hus, bör du ta kontakt med en yrkesman som kan hjälpa dig genom att göra en noggrann kontroll och undersöka om det finns mögel i huset. Du kan exempelvis anlita en fuktutredare som kan hjälpa dig med att undersöka ditt hus och lokalisera vart problemen sitter. Detta kan man göra genom s.k. fuktmätare och andra verktyg, som används vid en besiktning.

Gör en grovstädning

Om du har fått mögel- eller fuktskador i ditt hus är det viktigt att, dels som vi varit inne på, ta hjälp av en fuktutredare som kan undersöka huset och få dig att komma på rätt fötter igen, dels ta hjälp av en städfirma som kan hjälpa dig att grovstäda hela huset. Även om du får professionell hjälp med att ta död på möglet eller fukten, kan det kännas fräscht att städa ur huset ordentligt efteråt, för att utesluta risken för att det finns något mögel kvar i huset. Detta gör man bäst genom att ta hjälp av professionella yrkesmän.

Anlita städhjälp / flyttstäd efter mögel - hemmet blir som nytt igen

Vi rekommenderar att ni gör en ordentlig städning, lite som en flyttstädning, för att hemmet ska kännas som nytt igen. Om du bor i Stockholm kan vi rekommendera städfirman Städbolagett. Om du bor i Göteborg, besök Flyttstäd-göteborg.com för hjälp med flyttstäd i Göteborg. Det är en hemsida som har samlat städfirmor som erbjuder flyttstäd i Göteborg, men som även hjälper till med hushållsstädning och andra tjänster. På sidan kan ni komma i kontakt med flera firmor för flyttstäd Göteborg, och därefter välja den firma som ni trivs bäst med som ska utföra er flyttstäd. Lycka till!